Edunvalvonta

Tehy

  • pitää huolta oikeuksistasi työelämässä
  • vaikuttaa siihen, mitä palkkaa saat ja millä ehdoilla teet työtä
  • vahvistaa asemaasi työelämässä

Yhdessä huolehdimme, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ääni kuuluu yhteiskunnassa.

 

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja.

 

Keskeisintä jäsenten edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, työsuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat. Niitä toteuttaakseen Tehy

  • neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimukset
  • antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja palvelussuhteisiin liittyvistä asioista
  • hoitaa erimielisyydet, sopimusrikkomukset ja oikeudenkäynnit
  • toimii työyhteisöjen, työsuojelun ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi
  • tapaa päättäjiä ja tekee aloitteita parantaakseen ammatissa toimimisen edellytyksiä
  • tukee ja kouluttaa luottamustehtävissä toimivia
  • hankkii ja kokoaa tilasto- ja tutkimustietoa edunvalvontansa tueksi.

 

Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkasi luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Käänny työpaikan ongelmatilanteissa luottamusmiehesi puoleen.