Jäsenyys

Sinustako tehyläinen?

Olet tervetullut joukkoomme, jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto miltä tahansa tutkintoasteelta tai opiskelet alaa! Tehy edistää kaikkien alan koulutettujen etuja yhdessä rintamassa.

Moniammatillisuus antaa edunvalvontatyöhön tarvittavaa joukkovoimaa. Voit työskennellä niin julkisella kuin yksityisellä työnantajalla, etsiä vielä työpaikkaasi tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Katso lista tehyläisistä ammatteista. Tehy on meitä kaikkia varten!

Liity jäseneksi jo tänään!

Jäsenenä Tehyssä

Meillä voit olla jäsenenä urasi eri vaiheissa. Jäsenyys alkaa usein opiskeluaikana, koska jo silloin voit olla yksi meistä. Olet oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin ja voit toimia aktiivisesti Tehyn opiskelijayhdistyksessä.

Valmistuttuasi liityt työpaikkasi ammattiosastoon ja sinusta tulee Tehyn varsinainen jäsen. Nyt voit vaikuttaa myös Tehyn päätöksentekoon. Lisäksi Tehyyn voit kuulua itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä, jolloin työllistät itsesi lisäksi 1–3 henkilöä.

Kun jäät eläkkeelle, ammattiosastojäsenyydestä on mahdollista jäädä Tehyn senioriksi, jolloin säilytät oikeudet Tehy-lehteen ja jäsenetuihin. Jos teet vielä keikkaluontoisesti töitä, sinulla on vastuuvakuutus kauttamme.

Työelämän taustatuki

Tehyn jäsenyys tuo selustan työhösi. Työpaikalla apunasi on luottamusmies. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa työsuhdettasi koskevissa asioissa: olipa se sitten palkka, työaika, vuosiloma, sairausloma tai vastuuasiat. Tehyn luottamusmiehet ovat vahva turva työpaikalla. He ovat itsekin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja tuntevat juuri sinun työehtosi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, Tehyn päivystyspuhelimet auttavat sinua kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä.

Työsuhteen erimielisyyksissä sinulla on mahdollisuus saada Tehyltä oikeusapua, jos kävisi niin, että erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla työpaikalla. Oikeusavun turvin riita- tai rikosasia on mahdollista viedä tuomioistuimeen. Jos oikeusapu myönnetään, se kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta. Riita-asioita Tehyssä hoitavat työoikeuteen sekä sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiin erikoistuneet juristit.

Tehyn jäsenenä saat myös ammatissasi välttämättömät vakuutukset, jotka ovat turvana työelämän vahinkoja vastaan. Tehyn vakuutusturva on merkittävä jäsenetu, koska työnantajan vakuutukset eivät kata kaikkia vahinkoja. 

Tapahtumia ja koulutusta

Tehyn jäsenenä kuulut ammattiosastoon tai opiskelijayhdistykseen. Ammattiosasto on jokaisen tehyläisen kotipesä, joka yhdistää joko alueen tai saman työpaikan tehyläisiä.

Ammattiosasto järjestää jäsenilleen niin edunvalvontaan kuin virkistykseenkin liittyviä tilaisuuksia. Tehyn jäsenenä pääset osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja jäseniltoihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Katso tapahtumakalenteriamme

Muut jäsenedut

Jäsenkortti ja -merkki ovat osoitus Tehyn jäsenyydestä. Tehyläisille on neuvoteltu lukemattomia jäsenetuja, jotka saat käyttöösi jäsenkortilla. 

Kotiin saat kannettuna Tehy-lehden, josta pääset lukemaan ajankohtaisia ja koskettavia tarinoita. Työvuorot ja muut elämän menot voit kirjata Tehy-kalenteriin, jonka saat myös maksutta.

Tutustu jäsenetuihimme

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyytesi mukaan. Palkansaajana jäsenmaksusi on 1,1 prosenttia bruttopalkasta eli veronalaisesta tulosta, kuitenkin enintään 600 € vuodessa. Tehyn jäsenmaksu sisältää myös terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksun.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai työllistävänä yrittäjänä jäsenmaksusi on 20 euroa kuukaudessa. Jos toimit samanaikaisesti palkansaajana ja yrittäjänä, pitää sinun maksaa palkastasi 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 euroa kuukaudessa.

Ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa olevien jäsenten jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta. Muut ulkomailla olevat maksavat 30 euroa vuodessa.

Jäsenmaksun maksaminen

Tehyn jäsenmaksujen maksamiseen on kaksi tapaa. Työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkastasi tai voit hoitaa jäsenmaksun itse. Jäsenmaksu on 1,1 % veronalaisista ansioista. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäsenmaksuperinnän käynnistyminen

Jäsenmaksun perintä käynnistyy pääsääntöisesti sopimuksen tekemistä seuraavan kuukauden alusta.

Jäsenmaksuvapautukset

Kokonaan jäsenmaksusta vapautettavia ovat

 • Tehyn kunniajäsenet

 • Päätoimiset jatko-opiskelijat suorittaessaan sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan perustutkintoa

Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.

Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.

Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Voit tehdä tämän asiointipalvelun kautta.

Palkattomalta ajalta jäsenmaksusta vapauttaa

 • äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa

 • varusmies- ja siviilipalvelus

 • vuorotteluvapaa

 • virkavapaa

 • työttömyys (kokonaan työtön)

 • kuntoutustuki

 • sairausloma

 • omaishoitajana toimiminen, jos ei ole palkkatyössä.

 • päätoiminen jatko-opiskelu, kun suorittaa jatko-, täydennys- tai muun alan tutkintoa (esim. YAMK)
  Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Voit tehdä tämän asiointipalvelun kautta.

Jos jäsenmaksusta vapautettu tekee palkkatyötä maksuvapaan aikana, tulee palkkatyöstä maksaa jäsenmaksua 1,1 %.

Tilapäisesti palkkatyöstä poissa oleva (ei hyväksyttävää, jäsenmaksuvapautukseen oikeuttavaa syytä) maksaa jäsenmaksua minimimäärän eli 8 € kuukaudessa.

Liitetiedostot: 

Liittymislomake ja jäsenmaksun työnantajaperintäsopimus